Vyhledávání


Připojte se

Odkaz na FB profil
Odkaz na ZH profil
Odkaz na DŽ profil

Zahrejte si u nás

Půjčování her

Klubové hry je možné zapůjčit pouze po předchozí domluvě s vedoucím klubu, resp. s pověřenou osobou. Každá vypůjčená hra se zapíše do seznamu „Půjčené hry”. Pokud nebude dohodnuto jinak, musí být hra vrácena následujícíc týden.
Před samotnou výpůjčkou bude zkontrolován obsah herní krabice a míra opotřebení všech herních komponent pro případné nahrazení poškozených částí.
V případě poškození či ztráty jednotlivých komponent hry, či hry samotné je vypůjčitel povinen uhradit vzniklou škodu. Výši úhrady určí vedoucí klubu.
Prostřednictvím klubu je možné objednat hry za zvýhodněné ceny od vybraných distributorů.