Vyhledávání


Připojte se

Odkaz na FB profil
Odkaz na ZH profil
Odkaz na DŽ profil

Zahrejte si u nás

Provozní řád

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

Klub je otevřen každé úterý od 18:00 minimálně do půlnoci :-D (záleží na domluvě).

Od roku 2013 je zaveden jednorázový polatek za vstup do klubu ve výši 15 Kč pro teenagery a 30 Kč pro dospělé. První návštěva na rozkoukání je zdarma! :-) Pravidelní návštěvníci si mohou zakoupit permanentky za 270 či 450 Kč (neplnoletí za polovinu), které je opravňují k 11 (10 + 1 zdarma), nebo 23 (20 + 3 zdarma) vstupům. Vstupné bude využito na pokrytí provozních nákladů a především pro nákup nových her.


ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

Pro každého návštěvníka je k dispozici čaj zdarma.
V prostorách klubu funguje "bufet", kde je možné zakoupit různé pochutiny a nápoje. Je povolena také konzumace vlastních potravin. K jejich přípravě je možno využít vybavení kuchyňky.
Všichni jsou povinni udržovat v klubu pořádek. Před odchodem z klubu si po sobě každý umyje použité nádobí a vyhodí odpadky.
V prosotorách klubu není dovoleno kouřit ani pít alkohol.
Dojde-li k poškození jakéhokoliv vybavení klubovny nebo havarijní situaci, je každý povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně vedoucímu klubu, či pověřené osobě.